Μη γραμμικός ανιχνευτής διασταύρωσης

  • Non-Linear Junction Detector FJT-C-S6

    Μη γραμμικός ανιχνευτής διακλάδωσης FJT-C-S6

    Μπορεί να αναζητήσει όλα τα κυκλώματα ημιαγωγών ανεξάρτητα από τη λειτουργική τους κατάσταση και το αντικείμενο-στόχο που περιέχει μεταλλικό υλικό. Μπορεί να αναζητήσει αποτελεσματικά οποιονδήποτε τύπο μικροφώνου ραδιοφώνου (συσκευές ακρόασης), τηλεχειριστήριο, μικρόφωνο καλωδιακής τηλεφωνικής γραμμής και κρυφές ηλεκτρονικές συσκευές έκρηξης ηχείων και διάφορα εκρηκτικά αντικείμενα που περιέχουν μεταλλική λάμψη. Μπορεί να εγγυηθεί αποτελεσματικά την αναζήτηση στα εσωτερικά εξαρτήματα και τις αμυντικές κατασκευές (δάπεδα, οροφές, τοίχοι, ...