Ραντάρ ανίχνευσης UAV

  • SR223B UAV detection radar

    Ραντάρ ανίχνευσης SR223B UAV

    1. Η λειτουργία και η χρήση του ραντάρ SR223 αποτελείται κυρίως από 1 συστοιχία ραντάρ, 1 ενσωματωμένο κουτί ελέγχου και 1 πικάπ. Χρησιμοποιείται για την ανίχνευση, την προειδοποίηση και την ένδειξη στόχου μικρο / μικρών μη στρατιωτικών αεροσκαφών σε βασικές περιοχές όπως φυλακές, εκθέσεις και στρατιωτικές βάσεις. Δίδονται πληροφορίες τροχιάς όπως η θέση, η απόσταση, το υψόμετρο και η ταχύτητα του στόχου. 2. Κύριες προδιαγραφές προϊόντος Στοιχείο Παράμετροι απόδοσης Σύστημα εργασίας Σύστημα συστοιχίας φάσης (σάρωση μηχανής αζιμουθίου + φάση ...